• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Als tegen de verkiezing van iemand die de kiezers het meest geschikt achten en aan wie ze de voorkeur geven, een canoniek beletsel bestaat waarvan dispensatie kan en pleegt gegeven te worden, kunnen dezen hem met hun stemmen bij de bevoegde overheid postuleren.

§ 2 Zij aan wie bij compromis de verkiezing is opgedragen, kunnen niet postuleren, tenzij dat in het compromis uitgedrukt is.

§ 1 Opdat een postulatie van kracht is, zijn ten minste twee derde van de stemmen vereist.

§ 2 Een stem voor een postulatie moet uitgedrukt worden met de woorden: ik postuleer, of gelijkwaardige; de formulering: ik kies of postuleer, of een gelijkwaardige, geldt als verkiezing indien er geen beletsel bestaat, anders als postulatie.

§ 1 De postulatie moet door de voorzitter binnen de nuttige tijd van acht dagen gezonden worden naar de bevoegde overheid aan wie het toekomt de verkiezing te bevestigen; het is aan haar dispensatie van het beletsel te verlenen of, als ze deze macht niet heeft, haar aan een hogere overheid te vragen; als bevestiging niet vereist is, moet de postulatie gezonden worden naar de bevoegde overheid opdat dispensatie verleend wordt.

§ 2 Als binnen de voorgeschreven tijd de postulatie niet verzonden is, is zij door het feit zelf nietig, en aan het college of de groep wordt voor die keer het recht ontnomen om te kiezen of te postuleren, tenzij bewezen wordt dat de voorzitter door een rechtmatig beletsel weerhouden was de postulatie te verzenden of dat hij met opzet of uit nalatigheid verzuimd heeft die tijdig te verzenden.

§ 3 Degene die gepostuleerd is, verwerft geen enkel recht uit de postulatie; de bevoegde overheid is niet gehouden aan de verplichting haar toe te laten.

§ 4 De kiezers kunnen een bij de bevoegde overheid gedane postulatie niet herroepen tenzij met toestemming van die overheid.

§ 1 Als de postulatie door de bevoegde overheid niet toegelaten is, komt het recht om te kiezen terug aan het college of de groep.

§ 2 Als de postulatie toegelaten is, dient dit aan de gepostuleerde meegedeeld te worden, die moet antwoorden volgens can. 177, § 1.

§ 3 Wie een toegelaten postulatie aanvaardt, verkrijgt onmiddellijk rechtens ten volle het ambt.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 10 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam