• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De pastoor van de plaats waar het Doopsel wordt gevierd, moet de namen van de gedoopten, met vermelding van de bedienaar, de ouders, de peetouders alsook de getuigen, als die aanwezig zijn, de plaats en de dag van het toedienen van het Doopsel, met zorg en zonder enig uitstel in het doopboek optekenen, met daarbij de aanduiding van de dag en de plaats van de geboorte.

§ 2 Als het gaat over een kind dat geboren is uit een niet-gehuwde moeder, moet de naam van de moeder ingeschreven worden, indien haar moederschap publiek vaststaat of indien zijzelf uit eigen beweging dit schriftelijk of ten overstaan van twee getuigen vraagt; eveneens moet de naam van de vader ingeschreven worden, indien zijn vaderschap bewezen wordt door een of ander publiek document of door een verklaring door hemzelf gedaan ten overstaan van de pastoor en twee getuigen; in de overige gevallen dient de gedoopte ingeschreven te worden zonder enige aanduiding van de naam van de vader of van de ouders.

§ 3 Als het gaat over een adoptief kind, dienen de namen van de adopterenden ingeschreven te worden alsook, althans indien dit zo geschiedt in de burgerlijke stand van het gebied, die van de natuurlijke ouders volgens §§ 1 en 2, rekening houdend met de voorschriften van de bisschoppenconferentie.

Alinea's in de marge van alinea 877

Als het Doopsel niet door de pastoor noch in zijn tegenwoordigheid toegediend is, moet de bedienaar van het Doopsel, wie hij ook is, de pastoor van de parochie waar het Doopsel toegediend is, op de hoogte brengen van het toedienen van het Doopsel, opdat deze het Doopsel registreert volgens can. 877, § 1.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 21 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam