• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De viering van het Doopsel moet naar behoren voorbereid worden; derhalve:
  1. dient een volwassene die de bedoeling heeft het Doopsel te ontvangen, tot het catechumenaat toegelaten te worden en, voor zover mogelijk, langs de verschillende graden tot de sacramentele initiatie geleid te worden, volgens de orde van initiatie die door de bisschoppenconferentie aangepast is en volgens de bijzondere normen die door haar uitgevaardigd zijn.
  2. dienen de ouders van een kind dat gedoopt moet worden, en eveneens zij die de taak van peetouder op zich zullen nemen, op de juiste wijze onderricht te worden over de betekenis van dit Sacrament en de verplichting die ermee verbonden zijn; de pastoor dient ervoor te zorgen, persoonlijk of door anderen, dat de ouders aldus naar behoren voorbereid worden door pastorale aansporingen, zelfs ook door gemeenschappelijk gebed, door meerdere families samen te brengen en ze, waar het kan, te bezoeken.
§ 1 Opdat een volwassene gedoopt kan worden, moet hij de wil geuit hebben om het Doopsel te ontvangen, voldoende onderricht zijn in de geloofswaarheden en de christelijke verplichtingen alsook door het catechumenaat in het christelijk leven beproefd bevonden zijn; hij dient ook aangemaand te worden zijn zonden te betreuren.

§ 2 Een volwassene die in stervensgevaar verkeert, kan gedoopt worden als hij, enige kennis bezittend van de voornaamste geloofswaarheden, op een of andere manier blijk gegeven heeft van zijn intentie het Doopsel te ontvangen en belooft de geboden van de christelijke godsdienst in acht te zullen nemen.

Een volwassene die gedoopt wordt, dient, tenzij een ernstige reden in de weg staat, onmiddellijk na het Doopsel gevormd te worden en aan de eucharistieviering deel te nemen, ook door het ontvangen van de communie.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 21 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam