• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Met eerbiediging van het recht van elke plaatselijke Ordinaris om het oordeel over boeken toe te vertrouwen aan personen die hem geschikt lijken, kan door de bisschoppenconferentie een lijst van censoren opgemaakt worden, die zich onderscheiden door vakkennis, rechte leer en een wijs oordeel, en die ter beschikking staan van de diocesane curies; ook kan zij een commissie van censoren instellen die door de plaatselijke Ordinaris geraadpleegd kan worden.

§ 2 De censor dient bij de uitoefening van zijn ambt, met terzijde stellen van elk aanzien des persoons, enkel de leer van de Kerk in geloof en zeden voor ogen te houden, zoals zij door het kerkelijk leergezag voorgehouden wordt.

§ 3 De censor moet zijn oordeel schriftelijk geven; als dit gunstig is, kan de Ordinaris naar zijn wijs oordeel verlof tot uitgave geven, met vermelding van zijn naam, de datum en plaats van het verlof; als de Ordinaris het niet geeft, dient hij de redenen van de weigering aan de schrijver van het werk mede te delen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 21 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam