• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Catechismussen en andere geschriften die het catechetisch onderricht betreffen of vertalingen ervan, behoeven voor hun uitgave goedkeuring van de plaatselijke Ordinaris, met inachtneming van het voorschrift van can. 775, § 2.

§ 2 Op scholen, hetzij lagere, middelbare of hogere, mogen als basisteksten voor het onderricht geen boeken gebruikt worden die vraagstukken behandelen betreffende de Heilige Schrift, de theologie, het canoniek recht, de kerkgeschiedenis en godsdienstige of morele disciplines, tenzij zij uitgegeven zijn met goedkeuring van het bevoegd kerkelijk gezag of door dit laatste achteraf goedgekeurd zijn.

§ 3 Ook al worden zij niet als teksten bij het onderricht gebruikt, verdient het aanbeveling de boeken waarover in § 2, alsook geschriften waarin iets voorkomt dat van bijzonder belang is voor het aanzien van godsdienst of zeden, aan het oordeel van de plaatselijke Ordinaris voor te leggen.

§ 4 In kerken of kapellen mogen geen boeken of andere geschriften die vragen van godsdienst of zeden behandelen, tentoongesteld, verkocht of uitgereikt worden, tenzij ze uitgegeven zijn met verlof van het bevoegd kerkelijk gezag of door dit laatste achteraf goedgekeurd zijn.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 11 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam