• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De herders van de Kerk dienen, in de vervulling van hun taak het eigen recht van de Kerk gebruikend, zich te beijveren de sociale communicatiemiddelen aan te wenden.

§ 2 Deze herders moeten er zorg voor dragen de gelovigen te leren dat zij verplicht zijn samen te werken, opdat het gebruik van de sociale communicatiemiddelen door een menselijke en christelijke geest bezield wordt.

§ 3 Alle christengelovigen, bijzonder zij die op een of andere wijze deel hebben aan de organisatie of het gebruik van deze middelen, dienen er zorg voor te dragen hulp te bieden bij het pastorale werk, zodat de Kerk ook via deze middelen haar taak efficiënt kan uitoefenen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 11 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam