• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 De zorg voor catechese, onder leiding van het wettig kerkelijk gezag, komt toe aan alle kerkleden, ieder voor zijn deel.

§ 2 Vóór alle anderen hebben de ouders de plicht hun kinderen door woord en voorbeeld vorming te geven in het geloof en de praktijk van het christelijk leven; dezelfde verplichting hebben zij die de plaats van de ouders innemen, en de peter en meter.

Alinea's in de marge van alinea 774

De pastoor is ambtshalve verplicht te zorgen voor de catechetische vorming van volwassenen, jongeren en kinderen; te dien einde moet hij beroep doen op de clerici die aan de parochie verbonden zijn, en op leden van instituten van gewijd leven en van sociëteiten van apostolisch leven, met inachtneming van de eigen aard van elk instituut, alsook op christengelovigen-leken, vooral catechisten; geen van hen mag weigeren bereidwillig zijn medewerking te verlenen, tenzij hij wettig verhinderd is. De pastoor moet de taak van de ouders in de gezinscatechese, waarover in can. 774, § 2, bevorderen en behartigen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 11 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam