• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het kan nuttig zijn dat de hogere Oversten zich verenigen in conferenties of raden om zich met vereende krachten in te zetten hetzij om het doel van de afzonderlijke instituten vollediger te bereiken, altijd met behoud van hun autonomie, hun aard en eigen geest, hetzij om gemeenschappelijke aangelegenheden te behandelen, hetzij om een passende coördinatie en samenwerking met de bisschoppenconferenties alsook met de afzonderlijke Bisschoppen tot stand te brengen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 11 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam