• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Een lid met geloften voor het leven kan niet van zijn eigen religieus instituut naar een ander overgaan, tenzij met toelating van de hoogste Bestuurder van elk van beide instituten en met toestemming van hun beider raad.

§ 2 Het lid kan in het nieuwe instituut toegelaten worden tot de professie voor het leven, nadat hij een proeftijd doorgemaakt heeft die ten minste drie jaar moet duren. Als het lid niet tot deze professie toegelaten wordt, dient hij terug te keren naar het vorige instituut, tenzij hij een secularisatie-indult verkregen heeft.

§ 3 Om van een rechtens zelfstandig klooster naar een ander van hetzelfde instituut of federatie of confederatie te kunnen overgaan, is voor de religieus vereist en voldoende de toestemming van de hogere Overste van elk van beide kloosters en van het kapittel van het klooster dat hem opneemt, behoudens andere vereisten door het eigen recht vastgesteld; een nieuwe professie in niet vereist.

§ 4 Het eigen recht dient de duur en de wijze van de proeftijd te bepalen, die aan de professie van het lid in het nieuwe instituut moet voorafgaan.

§ 5 Voor de overgang naar een seculier instituut of naar een sociëteit van apostolisch leven of van dezen naar een religieus instituut, is verlof vereist van de Heilige Stoel, waarbij men zich moet houden aan wat deze bepaalt.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 18 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam