• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Na het verstrijken van de tijd waarvoor de professie afgelegd is, dient de religieus die het uit eigen beweging vraagt en die geschikt geacht wordt, tot de hernieuwing van de professie of tot de professie voor het leven toegelaten te worden, anders dient hij weg te gaan.
§ 2 Indien het echter geschikt lijkt, kan de periode van de tijdelijke professie door de bevoegde Overste, volgens het eigen recht, verlengd worden, met dien verstande echter dat de gehele tijdsduur waarin het lid door tijdelijke geloften gebonden is, de negen jaar niet overschrijdt.
§ 3 De professie voor het leven kan om een goede reden vervroegd worden, maar niet meer dan drie maanden.

Alinea's in de marge van alinea 657

Naast de voorwaarden waarover in can. 656, nrs. 3, 4 en 5, en andere toegevoegd door het eigen recht, is voor de geldigheid van de professie voor het leven vereist:

  1. de voltooiing van ten minste het eenentwintigste levensjaar;
  2. een voorafgaande tijdelijke professie van ten minste drie jaar, behoudens het voorschrift van can. 657, § 3.
§ 1 Wie na beëindiging van het noviciaat of na de professie op wettige wijze uit het instituut getreden is, kan door de hoogste Bestuurder met toestemming van zijn raad opnieuw toegelaten worden, zonder de verplichting het noviciaat opnieuw door te maken; het zal echter de taak van deze Overste zijn een passende proeftijd te bepalen voor de tijdelijke professie, alsmede de tijd van de geloften die aan het afleggen van de professie voor het leven vooraf moet gaan, volgens de canones 655 en 657.
§ 2 Dezelfde bevoegdheid heeft de Overste van een rechtens zelfstandig klooster met toestemming van zijn raad.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam