• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Voordat de kandidaten tot het noviciaat toegelaten worden, moeten zij een doop- en vormbewijs voorleggen, alsmede een bewijs van vrije staat.

§ 2 Indien het gaat om de toelating van clerici of van hen die tot een ander instituut van gewijd leven, tot een sociëteit van apostolisch leven of tot een seminarie toegelaten geweest zijn, is bovendien vereist een getuigenis respectievelijk van de plaatselijke Ordinaris, van de hogere Overste van het instituut of de sociëteit of van de rector van het seminarie.

§ 3 Het eigen recht kan andere getuigenissen eisen betreffende de vereiste geschiktheid van de kandidaten en het vrij zijn van beletselen.

§ 4 De Oversten kunnen eveneens, ook onder geheimhouding, andere inlichtingen inwinnen, als zij dit nodig vinden.

Alinea's in de marge van alinea 645

§ 1 De toelating, proeftijd, opname en opleiding van de leden worden door het eigen recht van elke sociëteit bepaald.
§ 2 Wat de toelating tot de sociëteit betreft, dienen de in de canones 642-645 gestelde voorwaarden in acht genomen te worden.
§ 3 Het eigen recht moet de regeling van de proeftijd en van de opleiding bepalen, aangepast aan het doel en de aard van de sociëteit, vooral in leerstellig, geestelijk en apostolisch opzicht, zodat de leden, door de goddelijke roeping te leren kennen, goed voorbereid worden op de zending en het leven van de sociëteit.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam