• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Ongeldig wordt tot het noviciaat toegelaten:
  1. wie het zeventiende levensjaar nog niet voltooid heeft;
  2. een gehuwde, gedurende het huwelijk;
  3. wie nog door een gewijde band met een instituut van gewijd leven verbonden is of opgenomen is in een sociëteit van apostolisch leven, behoudens het voorschrift van can. 684;
  4. wie het instituut binnentreedt, daartoe gebracht door dwang, ernstige vrees of bedrog, of wie opgenomen wordt door een Overste die op gelijke wijze tot deze opname gebracht is;
  5. wie zijn opname in een instituut van gewijd leven of in een sociëteit van apostolisch leven verzwegen heeft.
§ 2 Het eigen recht kan andere beletselen ook voor de geldigheid van de toelating vaststellen, of voorwaarden toevoegen.

Alinea's in de marge van alinea 643

§ 1 De toelating, proeftijd, opname en opleiding van de leden worden door het eigen recht van elke sociëteit bepaald.
§ 2 Wat de toelating tot de sociëteit betreft, dienen de in de canones 642-645 gestelde voorwaarden in acht genomen te worden.
§ 3 Het eigen recht moet de regeling van de proeftijd en van de opleiding bepalen, aangepast aan het doel en de aard van de sociëteit, vooral in leerstellig, geestelijk en apostolisch opzicht, zodat de leden, door de goddelijke roeping te leren kennen, goed voorbereid worden op de zending en het leven van de sociëteit.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam