• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Oversten dienen aangesteld te worden voor een bepaalde en passende tijdsduur overeenkomstig de aard en de behoefte van het instituut, tenzij voor de hoogste Bestuurder en voor de Oversten van een rechtens zelfstandig huis de constituties anders bepalen.

§ 2 Het eigen recht dient door geschikte normen erin te voorzien dat voor bepaalde tijd aangestelde Oversten niet te lang zonder onderbreking in bestuursambten blijven.

§ 3 Zij kunnen echter gedurende hun ambtstijd uit hun ambt verwijderd worden of in een ander geplaatst om redenen in het eigen recht vastgesteld.

Alinea's in de marge van alinea 624

§ 1 Uit een ambt dat iemand voor onbepaalde tijd toegewezen wordt, kan hij niet verwijderd worden tenzij om ernstige redenen en met inachtneming van de door het recht bepaalde wijze van te werk gaan.

§ 2 Hetzelfde geldt om iemand uit een ambt, dat hem voor een bepaalde tijd toegewezen wordt, voor het verstrijken van deze tijd te kunnen verwijderen, onverminderd het voorschrift van can. 624, § 3.

§ 3 Uit een ambt dat volgens de voorschriften van het recht aan iemand toegewezen wordt naar het wijs oordeel van de bevoegde overheid, kan hij verwijderd worden om een goede reden, naar het oordeel van deze overheid.

§ 4 Opdat een decreet van verwijdering rechtsgevolgen heeft, moet het schriftelijk betekend worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam