• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Een cappellanus behoort over alle bevoegdheden te beschikken die voor een goede pastorale zorg vereist zijn. Naast de bevoegdheden die door het particulier recht of een bijzondere delegatie verleend worden, heeft een cappellanus ambtshalve de bevoegdheid om de biecht te horen van de gelovigen die aan zijn zorg toevertrouwd zijn, hun het woord Gods te verkondigen, het Viaticum en de ziekenzalving toe te dienen, alsook om degenen die in stervensgevaar verkeren het Sacrament van het Vormsel toe te dienen.

§ 2 In verzorgingsinstellingen, gevangenissen en tijdens zeereizen, heeft een cappellanus bovendien de bevoegdheid, alleen op die plaatsen uit te oefenen, om te absolveren van van rechtswege opgelopen censuren die niet gereserveerd en niet verklaard zijn, onverminderd het voorschrift van can. 976.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 5 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam