• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 De pastorale raad bestaat uit christengelovigen die in volledige gemeenschap met de katholieke Kerk zijn, zowel clerici als leden van instituten van gewijd leven, alsook vooral leken; zij worden aangewezen op de door de diocesane Bisschop bepaalde wijze.

§ 2 De christengelovigen die afgevaardigd worden naar de pastorale raad, dienen zodanig uitgekozen te worden dat door hen het gehele deel van het volk Gods dat het bisdom vormt, werkelijk weerspiegeld wordt, rekening houdend met de verschillende gebieden van het bisdom, de sociale posities en de beroepen, alsook met het aandeel dat zij ieder afzonderlijk of samen met anderen in het apostolaat hebben.

§ 3 Naar de pastorale raad mogen alleen maar christengelovigen afgevaardigd worden die uitmunten door een vast geloof, een rechtschapen levenswandel en een wijs oordeel.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 5 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam