• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Het is aan de diocesane Bisschop, na het kapittel gehoord te hebben, niet echter aan de diocesane Administrator, alle kanonikaten en elk afzonderlijk te verlenen, zowel in de kathedrale als in een collegiale kerk, waarbij elk daarmee in strijd zijnde privilege herroepen is; het is aan dezelfde Bisschop de door het kapittel zelf gekozen voorzitter te bevestigen.

§ 2 Kanonikaten mag de diocesane Bisschop slechts verlenen aan priesters uitmuntend door hun leer en rechtschapen levenswandel, die hun bediening lofwaardig hebben uitgeoefend.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 30 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam