• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Voor particuliere concilies moeten bijeengeroepen worden en hebben daarin het recht van beslissende stem:

  1. de diocesane Bisschoppen;
  2. de Bisschoppen-coadjutoren en hulpbisschoppen;
  3. andere titulaire Bisschoppen die in het gebied een bijzondere taak uitoefenen, hun door de Apostolische Stoel of de bisschoppenconferentie toevertrouwd.

§ 2 Voor particuliere concilies kunnen andere titulaire Bisschoppen opgeroepen worden, ook emeriti die in het gebied verblijven; dezen hebben dan het recht van beslissende stem.

§ 3 Voor particuliere concilies moeten opgeroepen worden met alleen raadgevende stem:

  1. de Vicarissen-generaal en de bisschoppelijke Vicarissen van alle particuliere Kerken van het gebied;
  2. de hogere Oversten van religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven, wier aantal zowel voor mannen als vrouwen door de bisschoppenconferentie of door de bisschoppen van de provincie vastgesteld moet worden, respectievelijk gekozen door alle hogere Oversten van de instituten en sociëteiten die hun zetel in het gebied hebben;
  3. de rectoren van de kerkelijke en katholieke universiteiten alsook de decanen van de faculteiten van theologie en canoniek recht, die hun zetel in het gebied hebben;
  4. enkele rectoren van grootseminaries, wier aantal te bepalen is zoals in nr.2, gekozen door de rectoren van de seminaries die in het gebied gelegen zijn.

§ 4 Voor particuliere concilies kunnen opgeroepen worden, met alleen raadgevende stem, priesters en andere christengelovigen, zo echter dat hun aantal niet groter is dan de helft van degenen over wie in de §§1-3.

§ 5 Voor provinciale concilies dienen bovendien de kathedrale kapittels uitgenodigd te worden, en eveneens de priesterraad en de pastorale raad van elke particuliere Kerk, en wel zo dat elk daarvan twee van zijn leden zendt, die collegiaal door hen aangewezen zijn; zij hebben echter slechts raadgevende stem.

§ 6 Voor particuliere concilies kunnen, indien dit naar het oordeel van de bisschoppenconferentie voor een plenair concilie of naar dat van de Metropoliet samen met de suffragane Bisschoppen voor een provinciaal concilie nuttig is, ook anderen als gasten uitgenodigd worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam