• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wanneer de zetel vacant wordt, gaat het bestuur van het bisdom, tot aan de aanstelling van een diocesaan Administrator, over op de hulpbisschop, en als er meerdere zijn, op de oudste in aanstelling; bij ontbreken echter van een hulpbisschop op het consultorencollege, tenzij door de Heilige Stoel anders voorzien is. Wie aldus het bestuur van het bisdom op zich neemt, dient onverwijld het bevoegd college bijeen te roepen om een diocesaan Administrator aan te wijzen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 12 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam