• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Een Bisschop wiens ontslag uit het ambt aanvaard is, behoudt de titel van emeritus van zijn bisdom en kan, indien hij dit wenst, zijn woonplaats in het bisdom behouden, tenzij in bepaalde gevallen wegens bijzondere omstandigheden door de Apostolische Stoel anders voorzien wordt.

§ 2 De bisschoppenconferentie moet ervoor zorgen dat voorzien wordt in een passend en waardig onderhoud van een aftredende Bisschop, ermee rekening houdend dat het bisdom dat hij gediend heeft, daartoe allereerst verplicht is.

Alinea's in de marge van alinea 402

Wat betreft het afstand doen van hun ambt, worden voor een Bisschop-coadjutor en een hulpbisschop de voorschriften van de canones 401 en 402, § 2 toegepast.

§ 1 De religieus die emeritus Bisschop is, kan zich een woonplaats kiezen ook buiten de huizen van zijn instituut, tenzij door de Apostolische Stoel iets anders voorzien is.
§ 2 Wat betreft zijn passend en waardig onderhoud dient, als hij in dienst van een bisdom geweest is, can. 402, § 2 in acht genomen te worden, tenzij het eigen instituut in dat onderhoud heeft willen voorzien; anders dient de Apostolische Stoel op een andere wijze erin te voorzien.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 5 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam