• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Voor de geschiktheid van kandidaten voor het Episcopaat is vereist dat de persoon:

  1. uitmunt door een vast geloof, een goede levenswandel, vroomheid, zielenijver, wijsheid, bedachtzaamheid en menselijke deugden, en de overige eigenschappen bezit die hem geschikt maken om het ambt waarover het gaat, te vervullen;
  2. een goede achting geniet;
  3. ten minste vijfendertig jaar oud is;
  4. ten minste sinds vijf jaar in de orde van het presbyteraat gesteld is;
  5. de doctorsgraad of althans het licentiaat in de heilige Schrift, de theologie of in het canoniek recht behaald heeft aan een door de Apostolisch Stoel goedgekeurd instituut voor hogere studies, of ten minste in die wetenschappen echt bekwaam is.

§ 2 Het definitief oordeel over de geschiktheid van de te benoemen persoon komt toe aan de Apostolische Stoel.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam