• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Het Kardinalencollege is ingedeeld in drie orden: de bisschoppelijke, waartoe de Kardinalen behoren aan wie door de Paus de titel toegewezen wordt van een suburbicaire Kerk, alsook de Oosterse Patriarchen die in het Kardinalencollege opgenomen zijn; de presbyterale en de diaconale.

§ 2 Aan de Kardinalen van de presbyterale en diaconale orde worden door de Paus ieder hun eigen titel of diaconie in Rome toegewezen.

§ 3 De in het Kardinalencollege opgenomen Oosterse Patriarchen hebben hun patriarchale zetel als titel.

§ 4 De Kardinaal-Deken heeft als titel het bisdom Ostia, samen met de andere Kerk die hij reeds als titel had.

§ 5 Door een in een Commissie gemaakte en door de Paus goedgekeurde optie kunnen, met inachtneming van de voorrang in wijding en verheffing, Kardinalen van de presbyterale orde overgaan naar een andere titel en Kardinalen van de diaconale orde naar een andere diaconie en, indien zij tien volle jaren in de diaconale orde gebleven zijn, ook naar de presbyterale orde.

§ 6 Een Kardinaal die door optie van de diaconale orde naar de presbyterale orde overgaat, verkrijgt een plaats vóór al de Kardinaal-priesters die na hem tot het Kardinalaat verheven zijn.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 26 oktober 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam