• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kardinalen van de heilige Kerk van Rome vormen een bijzonder College waaraan het toekomt in de verkiezing van de Paus te voorzien volgens het bijzonder recht; eveneens staan de Kardinalen de Paus terzijde, hetzij door als college op te treden wanneer zij samengeroepen worden om vragen van groter belang te behandelen, hetzij afzonderlijk door in de verschillende ambten die zij bekleden de Paus bij te staan, vooral in de dagelijkse zorg voor de gehele Kerk.

§ 1 De Deken zit het Kardinalencollege voor en bij diens verhindering vervangt de Subdeken hem; de Deken, of de Subdeken, geniet geen enkele bestuursmacht over de andere Kardinalen, maar geldt als eerste onder zijns gelijken.

§ 2 Wanneer het ambt van Deken vacant wordt, dienen de Kardinalen die de titel dragen van een suburbicaire Kerk, en zij alleen, onder voorzitterschap van de Subdeken, indien deze aanwezig is, of van de oudste onder hen, een uit hun midden te kiezen om als Deken van het College op te treden; zij dienen zijn naam aan de Paus mee te delen, aan wie het toekomt de gekozene goed te keuren.

§ 3 Op dezelfde wijze als waarover in § 2, wordt onder voorzitterschap van de Deken zelf de Subdeken gekozen; ook de goedkeuring van de verkiezing van de Subdeken komt aan de Paus toe.

§ 4 De Deken en de Subdeken dienen, indien zij geen domicilie in Rome hebben, dit daar te verwerven.

Wanneer de Apostolische Stoel vacant is, beschikt het Kardinalencollege in de Kerk slechts over die macht die aan het College in een bijzondere wet gegeven is.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 2 juni 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam