• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De bisschoppensynode die in een algemene gewone vergadering bijeengeroepen wordt, bestaat uit leden van wie de meesten Bisschop zijn, voor elke afzonderlijke vergadering gekozen door de bisschoppenconferenties op de wijze door het bijzonder recht van de synode bepaald; anderen worden krachtens ditzelfde recht afgevaardigd; anderen worden rechtstreeks door de Paus benoemd; hierbij komen enkele leden van clericale religieuze instituten die volgens hetzelfde bijzonder recht gekozen worden.

§ 2 De bisschoppensynode die in een algemene buitengewone vergadering bijeengeroepen is om aangelegenheden te behandelen die een spoedige beslissing vereisen, bestaat uit leden van wie de meesten, Bisschoppen, door het bijzonder recht van de synode afgevaardigd worden op grond van het ambt dat zij bekleden, anderen evenwel rechtstreeks door de Paus benoemd worden; hierbij komen enkele volgens hetzelfde recht gekozen leden van clericale religieuze instituten.

§ 3 De bisschoppensynode die in een bijzondere vergadering bijeengeroepen wordt, bestaat uit leden uitgekozen vooral uit die gebieden waarvoor de synode bijeengeroepen is, volgens het bijzonder recht waaronder de synode valt.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 21 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam