• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De heilige wijding, eenmaal geldig ontvangen, wordt nooit nietig. Een clericus verliest nochtans de clericale staat:
  1. door een rechterlijk vonnis of een administratief decreet waarin de ongeldigheid van de heilige wijding verklaard wordt;
  2. door de wettig opgelegde straf van wegzending;
  3. door een rescript van de Apostolische Stoel; dit rescript echter wordt door de Apostolische Stoel aan diakens slechts om ernstige redenen, aan priesters slechts om zeer ernstige redenen verleend.

Alinea's in de marge van alinea 290

Buiten de gevallen waarover in can. 290, nr. 1, brengt het verlies van de clericale staat niet de dispensatie van de celibaatsverplichting met zich mee, welke enkel en alleen door de Paus verleend wordt.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 27 juni 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam