• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Clerici dienen zich volstrekt te onthouden van alles wat niet bij hun staat past, volgens de voorschriften van het particulier recht.

§ 2 Clerici dienen te vermijden wat, hoewel niet ongepast, toch vreemd is aan de clericale staat.

§ 3 Het is clerici verboden openbare ambten te aanvaarden die deelname aan de uitoefening van de burgerlijke macht met zich meebrengen.

§ 4 Zonder verlof van hun Ordinaris mogen zij geen beheer van goederen op zich nemen die aan leken toebehoren of wereldlijke ambten aanvaarden die de verplichting van rekenschap met zich meebrengen; borgstelling, ook met eigen goederen, is hun verboden zonder de eigen Ordinaris te raadplegen; ook dienen zij zich te onthouden van het ondertekenen van schuldbekentenissen, waarmee zij namelijk de verplichting op zich nemen geld te betalen zonder dat de reden daartoe bepaald is.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 21 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam