• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Clerici dienen de gewijde studies ook na het ontvangen van het priesterschap voort te zetten en zich toe te leggen op de gedegen leer welke op de heilige Schrift gefundeerd, door hen die ons zijn voorgegaan overgeleverd en algemeen door de Kerk aanvaard is, en zoals deze vooral door de documenten van concilies en Pausen vastgesteld is, met vermijding van profaan en modieus woordgebruik en van schijnwetenschap.

§ 2 Priesters dienen overeenkomstig de voorschriften van het particulier recht lezingen inzake pastoraal bij te wonen, welke na de priesterwijding ingericht moeten worden, en, op tijden vastgesteld door hetzelfde recht, ook andere lezingen, theologische bijeenkomsten of conferenties waardoor hun de gelegenheid gegeven wordt een rijkere kennis van de gewijde wetenschappen en pastorale methoden te verwerven.

§ 3 Ook van andere wetenschappen, vooral van die welke met de gewijde wetenschappen samenhangen, dienen zij kennis te verwerven, vooral in zover deze bijdraagt tot het uitoefenen van de pastorale bediening.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 25 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam