• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Opdat de afstand geldig is, hetzij hij aanvaarding behoeft hetzij niet, moet deze gedaan worden bij de overheid aan wie de toekenning van het betreffend ambt toekomt, en wel schriftelijk of mondeling in aanwezigheid van twee getuigen.

§ 2 De overheid mag een afstand die niet berust op een goede en verhoudingsgewijs voldoende reden, niet aanvaarden.

§ 3 De afstand die aanvaarding behoeft, mist alle rechtskracht, tenzij hij binnen drie maanden aanvaard wordt; die welke geen aanvaarding behoeft, heeft rechtsgevolgen door de volgens het recht gedane mededeling van degene die afstand doet.

§ 4 Zolang de afstand geen rechtsgevolgen gekregen heeft, kan hij door degene die afstand doet, herroepen worden; na intreden van rechtsgevolgen kan hij niet herroepen worden, maar wie afstand gedaan heeft, kan het ambt op grond van een andere titel verkrijgen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 27 juni 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam