• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De verkiezing moet terstond aan de gekozene betekend worden; deze moet binnen de nuttige tijd van acht dagen vanaf de ontvangst van de betekening aan de voorzitter van het college of van de groep meedelen of hij de verkiezing aanvaardt of niet; anders heeft de verkiezing geen uitwerking.

§ 2 Als de gekozene de keuze niet aanvaard heeft, verliest hij alle recht uit de verkiezing voortkomend en dit herleeft niet door een daarop volgende aanvaarding, maar hij kan opnieuw gekozen worden; het college echter of de groep moet binnen een maand na de kennisneming van het niet aanvaarden tot een nieuwe verkiezing overgaan.

Alinea's in de marge van alinea 177

§ 1 Als de postulatie door de bevoegde overheid niet toegelaten is, komt het recht om te kiezen terug aan het college of de groep.

§ 2 Als de postulatie toegelaten is, dient dit aan de gepostuleerde meegedeeld te worden, die moet antwoorden volgens can. 177, § 1.

§ 3 Wie een toegelaten postulatie aanvaardt, verkrijgt onmiddellijk rechtens ten volle het ambt.

De diocesane Administrator dient gekozen te worden volgens de canones 165-178.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 25 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam