• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De rechter dient, na het ontvangen van het verzoek en na de partijen gehoord te hebben, ten spoedigste te beslissen of de voorgelegde incidentele vraag gegrond lijkt en verband lijkt te houden met het hoofdgeding, dan wel of zij van een dergelijk gewicht is dat zij door een tussenvonnis opgelost moet worden of door een decreet.

§ 2 Indien hij echter oordeel dat de incidentele vraag niet opgelost moet worden vóór het eindvonnis, dient hij te beslissen dat er rekening mee gehouden wordt wanneer de hoofdzaak beslecht wordt.

Alinea's in de marge van alinea 1589

Nadat een zaak op gerechtelijke wijze behandeld is, wordt zij, indien zij de hoofdzaak is, door de rechter bij middel van een eindvonnis beslecht; indien zij incidenteel is, bij middel van een tussenvonnis, onverminderd het voorschrift van can. 1589, § 1.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam