• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De voordracht voor een kerkelijk ambt door degene die het recht van voordracht heeft, moet geschieden bij de overheid aan wie het toekomt de aanstelling in het betreffende ambt te geven, en wel, tenzij iets anders wettig voorzien is, binnen drie maanden na kennisneming van de vacature van het ambt.

§ 2 Als het recht van voordracht aan een college of groep van personen toekomt, dient de voor te dragen persoon aangewezen te worden met inachtneming van de voorschriften van de canones 165-179.

Alinea's in de marge van alinea 158

Wie niet binnen de nuttige tijd, volgens can. 158, § 1 en can. 161, de voordracht gedaan heeft, en eveneens wie tweemaal iemand voorgedragen heeft die niet geschikt bevonden is, verliest voor dat geval het recht van voordracht, en de overheid aan wie het toekomt de aanstelling te geven, heeft het recht vrij in het vacante ambt te voorzien, met instemming echter van de eigen Ordinaris van degene aan wie het toegekend wordt.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 10 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam