• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Toekenning van een kerkelijk ambt heeft plaats: door vrije toewijzing door de bevoegde kerkelijke overheid; door aanstelling door deze gegeven, als een voordracht voorafgegaan is; door bevestiging of toelating door deze verleend, als een verkiezing of postulatie voorafgegaan is; tenslotte door eenvoudige verkiezing en aanvaarding door de gekozene, als de verkiezing geen bevestiging behoeft.
Na aanvaarding van een verkiezing die geen bevestiging behoeft, verkrijgt de gekozene onmiddellijk rechtens ten volle het ambt; anders verkrijgt hij alleen rechtsaanspraak daarop.
§ 1 Als de verkiezing bevestiging behoeft, moet de gekozene binnen de nuttige tijd van acht dagen vanaf de dag van de aanvaarding van de verkiezing bevestiging vragen aan de bevoegde overheid, persoonlijk of door een ander; anders wordt hem alle recht ontnomen, tenzij hij bewezen heeft dat hij door een rechtmatig beletsel weerhouden was de bevestiging te vragen.

§ 2 De bevoegde overheid kan, als zij de gekozene geschikt bevonden heeft volgens can. 149, § 1 en de verkiezing volgens het recht verricht is, de bevestiging niet weigeren.

§ 3 De bevestiging moet schriftelijk gegeven worden.

§ 4 Voor de bevestiging betekend is, mag de gekozene zich niet mengen in het beheer van het ambt, hetzij in geestelijke hetzij in tijdelijke zaken, en zijn eventueel door hem gestelde handelingen nietig.

§ 5 Nadat de bevestiging hem betekend is, verkrijgt de gekozene rechtens ten volle het ambt, tenzij iets anders door het recht voorzien wordt.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 25 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam