• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Meerdere diocesane Bisschoppen kunnen in onderlinge overeenstemming, met goedkeuring van de Apostolische Stoel, in de plaats van de diocesane rechtbanken waarover in de canones 1419-1421, in hun bisdommen één enkele rechtbank van eerste instantie oprichten; in dat geval beschikt de vergadering van deze Bisschoppen of de Bisschop door hen aangewezen, over alle machten die een diocesane Bisschop met betrekking tot zijn rechtbank bezit.

§ 2 De rechtbanken waarover in § 1, kunnen opgericht worden ofwel voor alle zaken ofwel alleen voor bepaalde soorten zaken.

Alinea's in de marge van alinea 1423

§ 1 Indien volgens can. 1423 voor meerder bisdommen één rechtbank van eerste instantie opgericht is, moet de bisschoppenconferentie, met goedkeuring van de Apostolische Stoel, een rechtbank van tweede instantie oprichten, tenzij de bisdommen alle suffragaan zijn van hetzelfde aartsbisdom.

§ 2 De bisschoppenconferentie kan, met goedkeuring van de Apostolische Stoel, één of meerdere rechtbanken van tweede instantie oprichten, ook naast de gevallen waarover in § 1.

§ 3 Ten aanzien van de rechtbanken van tweede instantie waarover in §§1-2, beschikt de bisschoppenconferentie, of de Bisschop door haar aangewezen, over alle macht die een diocesane Bisschop met betrekking tot zijn rechtbank toekomt.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

§ 1 De hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur behandelt:

  1. klachten van nietigheid en verzoeken tot herstel in de oorspronkelijke toestand, en andere vormen van verhaal tegen vonnissen van de Rota;
  2. het verhaal in zaken betreffende de staat van personen, die de Romeinse Rota voor een nieuw onderzoek geweigerd heeft te aanvaarden;
  3. excepties van verdenking en andere zaken tegen Auditeurs van de Romeinse Rota wegens handelingen in de uitoefening van hun ambt;
  4. bevoegdheidsconflicten waarover in can. 1416.

§ 2 Deze Rechtbank oordeelt over de bij haar wettig aanhangig gemaakte betwistingen voortkomend uit een kerkelijke administratieve overheidsdaad, over andere administratieve geschillen die door de Paus of door dicasteries van de Romeinse Curie bij haar aangebracht worden, en over bevoegdheidsconflicten tussen deze dicasteries.

§ 3 Het komt deze hoogste Rechtbank bovendien toe:

  1. over een juiste rechtsbedeling te waken en, indien nodig, de advocaten en procuratoren terecht te wijzen;
  2. de bevoegdheid van rechtbanken te verlengen;
  3. de oprichting van de rechtbanken waarover in de canones 1423 en 1439, te bevorderen en goed te keuren.
Zie ook:
Het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Antiqua Ordinatione
In de vorm van een Motu Proprio waarmee het Hoog Gerechtshof van de Apostolische Signatuur haar Lex Propria verkrijgt (21 juni 2008)
van Paus Benedictus XVI van 21-06-2008.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam