• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 De suspensie, die enkele clerici kan treffen, verbiedt:

  1. ofwel alle ofwel sommige handelingen van wijdingsmacht;
  2. ofwel alle ofwel sommige handelingen van bestuursmacht;
  3. de uitoefening van ofwel alle ofwel sommige rechten of taken aan een ambt verbonden.

§ 2 In een wet of verordening kan bepaald worden dat de gesuspendeerde na een veroordelend of verklarend vonnis bestuurshandelingen niet geldig kan stellen.

§ 3 Het verbod treft nooit:

  1. ambten of bestuursmacht die niet vallen onder de macht van de Overste die de straf vaststelt;
  2. het recht om te wonen, indien de schuldige dit eventueel ambtshalve heeft;
  3. het recht tot het beheer van goederen die mogelijk behoren tot het ambt van de gesuspendeerde, indien het een van rechtswege opgelopen straf is.

§ 4 De suspensie die verbiedt opbrengsten, loon, uitkeringen of andere zaken van die aard te ontvangen, brengt de verplichting met zich mee om terug te betalen al wat op onwettige wijze, al is het te goeder trouw, ontvangen is.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam