• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De rechter kan zwaarder straffen dan de wet of verordening bepaalt:
  1. degene die na een veroordeling of verklaring van straf zo blijft misdoen dat uit de omstandigheden zijn halsstarrigheid in de kwade wil wijselijk vermoed kan worden;
  2. degene die in een waardigheid gesteld is, of die van zijn gezag of ambt misbruik gemaakt heeft om een misdrijf te begaan;
  3. de schuldige die, hoewel een straf voor een misdrijf met schuld vastgesteld is, het gevolg voorzien heeft en niettemin de voorzorgen om dit te vermijden achterwege gelaten heeft die ieder gewetensvol persoon aangewend zou hebben.
§ 2 In de gevallen waarover in § 1 kan, als de vastgestelde straf een van rechtswege opgelopen straf is, een andere straf of boetedoening toegevoegd worden.

Alinea's in de marge van alinea 1326

Een particuliere wet kan andere uitzonderende omstandigheden, verzachtende of verzwarende, vaststellen, naast de gevallen van de canones 1323-1326, hetzij bij algemene norm hetzij voor afzonderlijke misdrijven. Eveneens kunnen bij verordening omstandigheden vastgesteld worden die van een straf, bij verordening bepaald, uitzonderen of deze verzachten of verzwaren.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam