• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Wie goederen voor vrome doeleinden, hetzij door een wilsbeschikking onder levenden hetzij bij testament, fiduciair in ontvangst genomen heeft, moet de Ordinaris van zijn fiduciaire verplichting in kennis stellen en hem opgave doen van al deze goederen, roerende of onroerende, met inbegrip van de daaraan verbonden lasten; als de schenker dit uitdrukkelijk en volstrekt verboden heeft, mag hij de fiduciaire verplichting niet aanvaarden.

§ 2 De Ordinaris moet eisen dat fiduciaire goederen veilig belegd worden, en eveneens waken over de uitvoering van de vrome wilsbeschikking volgens can. 1301.

§ 3 Wanneer fiduciaire goederen aan een lid van een religieus instituut of van een sociëteit van apostolisch leven toevertrouwd zijn, is de Ordinaris over wie in §§ 1 en 2 de plaatselijke Ordinaris, wanneer deze namelijk deze goederen toegewezen zijn aan een plaats of een bisdom of bestemd tot ondersteuning van de inwoners daarvan of van vrome doeleinden; anders is het de hogere Overste in een clericaal instituut van pauselijk recht en in clericale sociëteiten van apostolisch leven van pauselijk recht, of in andere religieuze instituten de eigen Ordinaris van dat lid.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 25 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam