• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Iedere priester en die alleen dient geldig de Ziekenzalving toe.
§ 2 Alle priesters aan wie zielzorg opgedragen is, hebben de plicht en het recht de Ziekenzalving toe te dienen aan de gelovigen die aan hun pastorale verantwoordelijkheid toevertrouwd zijn; om een verantwoorde reden mag iedere andere priester dit Sacrament toedienen met ten minste veronderstelde toestemming van bovenvermelde priester.
§ 3 Het is aan iedere priester toegestaan gezegende olie bij zich te dragen om in geval van nood het Sacrament van de Ziekenzalving te kunnen toedienen.

Alinea's in de marge van alinea 1003

De taken in het bijzonder aan de pastoor toevertrouwd, zijn de volgende:

  1. de toediening van het Doopsel;
  2. de toediening van het sacrament van het Vormsel aan degenen die in stervensgevaar verkeren, volgens can. 883, nr.3;
  3. de toediening van het Viaticum alsook van de ziekenzalving, onverminderd het voorschrift van can. 1003, §§2-3, en de verlening van de apostolische zegen;
  4. de assistentie bij huwelijken en het geven van de huwelijkszegen;
  5. het verrichten van uitvaarten;
  6. de zegening van de doopvont in de paastijd, het leiden van processies buiten de kerk, alsook plechtige zegeningen buiten de kerk;
  7. de meer plechtige celebratie van de Eucharistie op zondagen en geboden feestdagen.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 12 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam