• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het optimisme van de natuurlijke contemplatie (“physikè theoria”), waarbij men in de zichtbare schepping ziet wat goed, schoon en waar is, dit christelijk optimisme is geen naïef optimisme: het houdt rekening met de kwetsuur die de menselijke natuur toegebracht werd door een vrijheid van keuze, door God gewild, en die door de mens verkeerd gebruikt werd, met van een verspreid tekort aan harmonie tot gevolg. Vandaar de vereiste, die door de theoloog van Damascus klaar gezien werd, dat de natuur waarin de goedheid en schoonheid van God weerspiegeld worden, die door onze fout gekwetst werden, “versterkt en vernieuwd zouden worden” door de neerdaling van Gods Zoon in het vlees, nadat God zelf op vele manieren en bij verschillende gelegenheden probeerde aan te tonen dat Hij de mens geschapen had, niet alleen voor het “zijn”, doch voor het “welzijn” Vgl. H. Johannes Damascenus, Over het rechte of orthodoxe geloof, De fide orthodoxa. II, 1, PG 94, col. 981°. Met geestdriftig enthousiasme verklaart Johannes: “Het was noodzakelijk dat de natuur zou versterkt en vernieuwd worden en dat de weg van de deugd concreet zou getoond en aangeleerd worden (“didachthenai aretes hodòn”), die het bederf veraf houdt en naar het eeuwig leven leidt ... Zo verschijnt aan de horizon van de geschiedenis de grote zee van Gods liefde voor de mens (“philanthropias pelagos”) ...”. Een mooie uitspraak. Wij zien enerzijds de schoonheid van de schepping en anderzijds de vernieling door de fout van de mens. Maar wij zien in de Zoon van God, die neerdaalt om de natuur te vernieuwen, de zee van Gods liefde voor de mens. Johannes Damascenus gaat verder: “Hijzelf, de Schepper en Heer, vocht voor Zijn schepsel door hem Zijn leer te geven door het voorbeeld ... En zo, daalde Gods Zoon neer uit de hemel, al bestond Hij in Goddelijke gedaante, en daalde neer ... bij Zijn dienaren ... en voltrok het nieuwste aller dingen, het enige dat echt nieuw is onder de zon, waardoor Gods oneindige macht zich manifesteerde” H. Johannes Damascenus, Over het rechte of orthodoxe geloof, De fide orthodoxa. II, 1. PG 94, coll. 981C-984B.

Document

Naam: H. JOHANNES DAMASCENUS
6e catechese in de reeks over grote middeleeuwse kerkelijke auteurs
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiƫntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 mei 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam