• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

KRACHT - GAVE VAN DE HEILIGE GEEST

"Kom, Heilige Geest".

Geliefde broeders en zusters, deze uitnodiging die vandaag, het Hoogfeest van Pinksteren, met aandrang en overtuiging opstijgt vanuit de gehele Kerk:

"Kom Heilige Geest, kom
en ... daal tot ons neer,
Uw loven wij, u bidden wij...
Gij schenkt uw gaven zevenvoud" Sequentie van Pinksteren
Onder deze gaven van de Heilige Geest is er één waarop vandaag wil terugkomen: de gave van de kracht. In onze tijd zijn er velen die terugvallen op fysieke kracht, soms om ook extreem gebruik van geweld te legitimeren. In feite heeft men dagelijks de ervaring van onze eigen zwakheden, vooral op het spirituele en morele sfeer, uitgebreid tot de impulsen van interne passies en externe druk.
Juist om deze veelvoudige druk te weerstaan is het noodzakelijk de deugd van kracht te hebben, kracht dat één van de vier kardinale deugden is waarop het gehele gebouw rust van het morele leven. Het is dezevdeugd waardoor iemand kan voldoen aan het Vervullen van de verplichtingen van alle dag. Deze deugd vindt echter weinig erkenning in een maatschappij waar men zich overgeeft aan gemak aan de ene kant en hardheid aan de andere kant, welke wijdverspreid zijn in het economis he, sociale en politieke relaties. Timide zijn en aggressiviteit zijn twee vormen vanngebrek aan kracht welke vaak gevonden worden bij het menselijk gedrag; zij resulteert regelmatig in het beschamende gezicht dat iemand voor zwak of lafaard wordt uitgemaakt ten opzichte van de sterke of de één is arrogant en onverdraagzaam jegens die zich niet kan verdedigen.
Vandaag nog meer dan ooit heeft de morele waarde van sterkte de steun nodig van de overeenkomende gave van de Heilige Geest. De gave van sterkte is de bovennatuurlijke impuls dat kracht geeft aan de ziel, niet alleen bij bijzondere omstandigheden zoals die van het martelaarschap, maar bij normale moeilijkheden: in de strijd om de eigen principes hoog te houden : om overeind te blijven bij verdachtmakingen en onterechte aanvallen : in het moedig standhouden op het pad van de waarheid en oprechtheid, ook daar waar geen begrip is of zelfs vijandigheid.

Wanneer we, net als Jezus in het Hof van Gethsemane, "de zwakte van het vlees" Vgl. Mt. 26, 41 Vgl. Mc. 14, 38 ervaren, of gewoon bij menselijke fysieke en psychologische zwakten, moeten we de Heilige Geest vragen om de gave van kracht om sterk te blijven in de strijd en beslist in het volgen van de goede weg.

Dan zijn we in staat om met de Heilige Paulus te zeggen: "Daarom lijd ik om Christus' wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid: Want als zwak ben, dan ben ik sterk." (2 Kor. 12, 10)

Er zijn vele Christenen - herders en gelovigen, priesters, religieuzen en leken, werkzaam in allerlei gebieden van apostolisch en sociaal werk die in alle tijden, ook de onze, hebben ervaren en nog ervaren wat martelaarschap naar het lichaam en de geest is in intieme verbondenheid met de Moeder van Smarten die onder het Kruis stond. Allen danken glorievolle voor de gaven van de Heilige Geest.

Vragen wij Maria, die we nu begroeten als de Koningin des Hemels, dat wij de gaven van Sterkte mogen in alle omstandigheden van het leven en in het uur van onze dood.

Zie ook:
Pinksteren

Document

Naam: KRACHT - GAVE VAN DE HEILIGE GEEST
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 mei 1989
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bron: www.vatican.va
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam