• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

RAAD - GAVE VAN DE HEILIGE GEEST

Wij gaan door met de overwegingen over de gaven van de Heilige Geest door ons nu te richten op de gave van Raad. Het wordt aan de Christenen gegeven om verlichting bij de morele keuzes die ons in de huidige tijd gesteld worden.

Een noodzaak die nadrukkelijk gevoeld wordt in onze tijd, gestoord door niet weinige crises en bij wijdverbreide onzekerheid over de echte waarden, en waarin gevraagd wordt om een "herstel van het geweten". Dat wil zeggen, men is zich bewust van de noodzaak om bepaalde destructieve factoren te neutraliseren, die gemakkelijk hun weg zouden kunnen vinden in de menselijke geest wanneer het aangetast is door passies en door het introduceren van gezonde positieve elementen erin.

In deze toewijding aan de morele restauratie moet de Kerk voorop lopen en doet zij dat ook; vandaar onze gebeden die opstijgen: vanuit het hart van haar leden - ieder van ons - om de speciale hulp van boven te verkrijgen. De Geest van God beantwoordt aan deze bede door de gave van raad, waardoor de deugd van voorzichtigheid verrrijkt en vervolmaakt en geleid de ziel van binnenuit, verlicht hem over wat te doen, vooral wanneer het belangrijke keuzes betreft (bijv. In de beantwoording van een roeping) of over een weg moeilijkheden en hindernissen. In feite bevestigt de ervaring dat

"Want armzalig is het denken van de stervelingen
en wankel zijn onze overwegingen.
" (Wijsh. 9, 14)
De gave van Raad werkt als een nieuwe adem voor ons geweten, geeft gedachten wat haar grenzen zijn, wat het kan worden, wat het beste geschikt is voor de ziel. Vgl. H. Bonaventura, Collationes de septem donis Spiritus Sancti. VII, 5 Dus het geweten wordt het gezonde oog waarover het Evangelie spreekt Vgl. Mt. 6, 21 , een oog alsof het een nieuwe leerling is, waardoor het beter in te zien is wat te doen in bepaalde situaties, ongeacht hoe ingrijpend of moeilijk die ook is. Geholpen door deze gave kan de Christen binnentreden in de ware betekenis van de Evangelische waarden, in het bijzonder welke zijn verwoord in de Bergrede Vgl. Mt. 5, 7 .

Laat ons daarom vragen om de gave van raad! Laat ons het vragen voor onszelf en, in het bijzonder, voor de herders van de Kerk, die zo vaak door de aard van hun ambt zulke Moeilijke en verreikende beslissingen moeten nemen. Laat ons dit vragen door de voorspraak van haar, die we in de litanie begroeten met "Mater Boni Consilii" / "Moeder van Goede Raad".

Zie ook:
Pinksteren

Document

Naam: RAAD - GAVE VAN DE HEILIGE GEEST
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 mei 1989
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bron: www.vatican.va
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam