• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GENEZING EN VERGEVING VAN DE LAMME - PETRUS' STOEL
7e Zondag door het Jaar B

Geliefde broeders en zusters,

De bladzijde uit het Evangelie die de liturgie ons laat overwegen op deze VIIe zondag door het jaar, geeft de geschiedenis van de lamme die vergeven en genezen werd (Mc. 2, 1-12). Jezus was aan het verkondigen en zie, tussen de vele zieken die men tot Hem bracht, bevond zich een lamme op een draagbed. Toen Hij hem zag, zei de Heer hem: “Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven” (Mc. 2, 5). En aangezien sommige aanwezigen zich bij het horen van die woorden, ergerden, voegde Hij eraan toe: “opdat ge zult weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven, (...) zeg Ik u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis” (Mc. 2, 10-11). En de lamme ging genezen weg. Dit Evangelieverhaal toont dat Jezus de macht heeft het zieke lichaam te genezen maar ook zonde te vergeven; meer nog, de lichamelijke genezing is een teken van de geestelijke genezing die voortkomt uit de vergeving. Inderdaad, zonde is een soort van verlamming van de geest waarvan alleen de macht van de barmhartige liefde van God ons kan bevrijden, zodat we opnieuw kunnen opstaan en ons op de weg van het goede begeven.

Deze zondag valt ook samen met het feest van Petrus’ Stoel, een belangrijk liturgisch feest dat het ambt van de opvolger van de Prins der Apostelen in het licht stelt. De Stoel van Petrus symboliseert het gezag van de bisschop van Rome, die geroepen is tot een bijzondere dienst ten overstaan van heel het volk Gods. Onmiddellijk na het martelaarschap van de heiligen Petrus en Paulus, zag de Kerk van Rome zich namelijk bekleed met de rol van het primaat binnen heel de katholieke gemeenschap, een rol waarvan de heilige Ignatius van Antiochië in de IIe eeuw reeds getuigt H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Romeinen, Epistula ad Romanos. Voorwoord: Funk, I, 252. Dit aparte en specifieke ambt van de bisschop van Rome werd door het Tweede Vaticaans Concilie in herinnering gebracht. “Daarom bestaan er in de kerkelijke gemeenschap op wettige wijze particuliere kerken, die hun eigen tradities bewaren doch het primaat van de stoel van Petrus erkennen. Deze neemt het voorzitterschap over heel de liefdegemeenschap waar, beschermt de rechtmatige verscheidenheid en zorgt er tevens voor, dat het bijzondere de eenheid niet zou schaden, maar veeleer bevorderen” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 13.
Geliefde broeders en zusters, dit feest biedt mij de gelegenheid u te vragen mij met uw gebed te begeleiden, opdat ik de grote taak die de Goddelijke voorzienigheid mij als opvolger van de apostel Petrus heeft toevertrouwd, trouw zou kunnen volbrengen. Roepen wij daarom de Maagd Maria aan die wij hier gisteren in Rome vierden, onder de mooie titel “Maagd van het Vertrouwen”. Vragen wij Haar ook ons te helpen om met de gepaste ingesteldheid de vastentijd in te gaan die volgende woensdag begint met de suggestieve ritus van de asoplegging. Moge Maria ons hart openen voor bekering en het volgzaam beluisteren van Gods woord.

Document

Naam: GENEZING EN VERGEVING VAN DE LAMME - PETRUS' STOEL
7e Zondag door het Jaar B
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Christi Sorores
Bewerkt: 30 augustus 2013

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam