• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom, beminde broeders, vraag ik u met geheel mijn hart u te bezinnen op de manier waarop het heiligjaar van de verlossing in iedere parochie zou kunnen en moeten worden gevierd, ook in de andere gemeenschappen van het volk van God waarin u uw priesterlijke en pastorale bediening uitoefent. Ik vraag u na te denken over de manier waarop het jaar binnen het kader van deze gemeenschappen en tegelijkertijd in vereniging met de plaatselijke en universele Kerk kan en moet worden gevierd. Ik vraag u speciaal aandacht te schenken aan die sectoren die door de H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Aperite Portas Redemptionis
Opent de deuren voor de Verlosser
(6 januari 1983)
uitdrukkelijk worden vermeld zoals de slotkloosters van mannelijke en vrouwelijke religieuzen, de zieken, de gevangenen, de bejaarden en al diegenen die anderszins te lijden hebben. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Opent de deuren voor de Verlosser, Aperite Portas Redemptionis (6 jan 1983), 11. A en B Wij weten immers dat de woorden van de apostel: 'In mijn lichaam vul ik aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de Kerk', (Kol. 1, 24) zonder ophouden en op verschillende manieren worden vervuld.

Moge, dank zij deze pastorale bezorgdheid en ijver, dit bijzondere jubileum werkelijk, naar de woorden van de profeet, 'het jaar van Jahwe's genade' zijn, Vgl. Jes. 61, 2 Vgl. Lc. 4, 19 voor ieder van u, beminde broeders, zoals ook voor al diegenen aan wie Christus, priester en herder, uw priesterlijke en herderlijke bediening heeft toevertrouwd.

Aanvaardt voor de heilige dag van Witte Donderdag 1983 deze woorden van mij als een onmiskenbaar bewijs van mijn innige liefde; en bidt voor hem die u schrijft, dat de liefde hem nooit mag ontbreken waarover Christus onze-Heer-Petrus-driemaal heeft ondervraagd. Vgl. Joh. 21, 15. vv Met deze gevoelens verleen ik u allen de apostolische zegen.

Gegeven te Rome, bij Sint Petrus, 27 maart, Passie(Palm-)zondag 1983, het vijfde jaar van mijn pontificaat.

Document

Naam: MENTEM AD VOS
Bij gelegenheid van Witte Donderdag in het Heilig Jaar van onze Verlossing 1983
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 27 maart 1983
Copyrights: © 1983, Archief van de Kerken, jg. 38, nr. 5, p. 42-45
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam