• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De lector wordt aangesteld voor de functie die hem eigen is, namelijk in de liturgische bijeenkomst het woord Gods te lezen.

  • Daarom zal hij in de eucharistieviering en bij andere liturgische bijeenkomsten de lezingen (met uitzondering evenwel van het Evangelie) uit de Heilige Schrift verzorgen;
  • wanneer de psalmist ontbreekt, leest hij ook de psalmen tussen de lezingen;
  • hij spreekt de intenties van de voorbede uit, waar geen diaken of cantor aanwezig is;
  • hij leidt de zang en de deelneming van het gelovig volk;
  • hij bereidt de gelovigen voor op het waardig ontvangen van de Sacramenten.
  • Hij kan ook - voor zover dat nodig is - de voorbereiding verzorgen van andere gelovigen die met een tijdelijke opdracht bij de liturgische vieringen de Heilige Schrift lezen.

Om zich beter en volmaakter van deze taken te kunnen kwijten overwege hij voortdurend de Heilige Schrift.

In het bewustzijn van zijn taak zal de lector er ijverig op uit zijn, en daartoe de geschikte middelen aanwenden, zich dagelijks een grotere genegenheid tot en kennis van de Heilige Schrift eigen te maken en zo een steeds volmaakter leerling van de Heer te worden. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 24 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 25

Document

Naam: MINISTERIA QUAEDAM
Ordening met betrekking tot de eerste tonsuur, de lagere wijdingen en het subdiaconaat in de Latijnse Kerk wordt vernieuwd
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 15 augustus 1972
Copyrights: © Archief van Kerken
Bewerkt: 12 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam