• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De twee sacramenten van de Verzoening en de Eucharistie blijven nauw met elkaar verbonden. Zonder steeds nieuwe bekering en het ontvangen van de sacramentele genade van de vergiffenis kan de deelneming aan de Eucharistie niet tot haar volle verlossende werkdadigheid komen. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Verlosser van de mensen, Redemptor Hominis (4 mrt 1979), 20 Zoals Christus zijn zending begon met de woorden: 'Bekeert u en gelooft in het Evangelie', (Mc. 1, 15) zo begon de pastoor van Ars gewoonlijk iedere dag met de bediening van de vergeving. Maar hij was gelukkig zijn biechtelingen die zich verzoend hadden, te richten op de Eucharistie.

De Eucharistie vormde het middelpunt van zijn geestelijk en pastoraal leven. Hij zei: 'Alle goede werken samen wegen niet op tegen het misoffer, omdat zij werken van mensen zijn en de heilige mis het werk van God is'. Bernard Nodet, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur. pag. 108 Daarin wordt het offer van Calvarië voor de verlossing van de wereld tegenwoordig gesteld. Natuurlijk moet de priester het dagelijkse offer van zichzelf verenigen met het misoffer! 'Een priester doet er dus goed aan zich iedere morgen als offer aan God aan te bieden'. Bernard Nodet, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur. pag. 107 'De heilige communie en het heilig misoffer zijn de twee meest werkdadige akten om de bekering van de harten te verkrijgen'. Bernard Nodet, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur. Pag. 110

De mis was dan ook voor Jean-Marie Vianney de grote vreugde en steun van zijn priesterleven. Ondanks de stroom van biechtelingen bereidde hij zich er in stilte meer dan een kwartier op voor. Hij celebreerde de mis ingetogen en betoonde uitdrukkelijk zijn aanbidding op het moment van de consecratie en van de communie. Op realistische wijze merkte hij op: 'De oorzaak van de verslapping van de priesters is dat men geen zorg en aandacht meer besteedt aan de mis'. Bernard Nodet, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, sa pensée, son coeur. pag. 108

De pastoor van Ars was bijzonder gegrepen door de blijvende werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. Gewoonlijk bracht hij lange uren van aan bidding door voor het tabernakel, voor zonsopgang of 's avonds. Gedurende zijn preken keerde hij zich dikwijls daarnaar en zei met ontroering: 'Hij is daar!'. Het is ook om deze reden dat hij die in zijn pastorie zo arm leefde, niet aarzelde om veel uit te geven voor de verfraaiing van zijn kerk. Het zichtbare resultaat was dat zijn parochianen spoedig de gewoonte aannamen voor het heilig Sacrament te komen bidden en door de houding van hun pastoor de grootsheid van het mysterie van het geloof ontdekten.

Bij de aanblik van een dergelijk getuigenis denken wij aan wat het Tweede Vaticaans Concilie ons nu zegt over de priesters: 'Hun gewijde taak vervullen zij vooral in de eucharistische eredienst'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 28 En onlangs heeft de buitengewone synode (december 1985) eraan herinnerd: 'De liturgie moet de zin van het heilige bevorderen en doen schitteren. Zij moet doordrongen zijn van eerbied, aanbidding en verheerlijking van God De Eucharistie is de bron en het hoogtepunt van heel het christelijk leven'.

Dierbare broeders in het priesterschap, het voorbeeld van de pastoor van Ars nodigt ons uit tot een oprecht gewetensonderzoek: welke plaats ruimen wij in ons dagelijks leven in voor de mis? Is zij, zoals op de dag van onze wijding - zij was onze eerste priesterlijke handeling, de krachtbron van onze pastorale activiteit en van onze persoonlijke heiliging? Welke zorg besteden wij eraan ons er goed op voor te bereiden en ze waardig te vieren? Te bidden voor het heilig Sacrament? De gelovigen daartoe te brengen? Van onze kerken een huis van God te maken waar de goddelijke tegenwoordigheid onze medemensen aantrekt, die al te vaak een wereld zonder God ervaren?

Document

Naam: ECCE NUNC NOS ITERUM
Aan alle priesters bij gelegenheid van Witte Donderdag 1986
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 23 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken pag. 766-777
Bewerkt: 11 december 2017

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam