• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Geef plaats aan het gebed in uw leven! Alléén bidden is goed, samen bidden is nog mooier en voordeliger, want de Heer heeft de verzekering gegeven dat Hij aanwezig is daar waar twee of drie in Zijn Naam verenigd zijn Vgl. Mt. 18, 20 . Er zijn talrijke manieren om zich vriendschappelijk aan Hem te binden: ervaringen, groeperingen en bewegingen, ontmoetingen, wegen om te leren bidden en zo te groeien in de ervaringen van het geloof. Neem deel aan de liturgie van uw parochie en voed u overvloedig aan het woord van God en door actieve deelname aan de Sacramenten. Zoals u weet, het hoogtepunt en het centrum van het bestaan en van de zending van elke gelovige en elke christengemeenschap is de Eucharistie, Sacrament van het heil waarin Christus aanwezig komt en Zijn eigen Lichaam en Bloed geeft als geestelijk voedsel voor het eeuwige leven. Werkelijk een ondoorgrondelijk mysterie! Rond de Eucharistie ontstaat en groeit de Kerk, de grote familie van gelovigen, waar men toetreedt door het doopsel en waarin men voortdurend vernieuwd wordt dank zij het Sacrament van de verzoening. Door het vormsel worden de gedoopten door de Heilige Geest gesterkt om als waarachtige vrienden en getuigen van Christus te leven, terwijl de Sacramenten van priesterwijding en huwelijk hen bekwaam maken om hun apostolische plichten in de Kerk en de wereld te vervullen. De ziekenzalving tenslotte, laat ons de Goddelijke vertroosting ervaren bij ziekte en lijden.

Document

Naam: 'WIJ STELLEN ONZE HOOP OP DE LEVENDE GOD’ (TIM. 4, 10)
24e Wereldjongerendag
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Christi Sorores
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam