• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Geliefde vrienden,

Op 5 april, Palmzondag, vieren wij in het bisdom de XXIVe Wereldjongerendag. Nu wij ons op deze jaarlijkse ontmoeting voorbereiden, denk ik met grote dankbaarheid aan de Heer, terug aan de ontmoeting in Sydney vorig jaar in juli: een onvergetelijke ontmoeting tijdens dewelke de Heilige Geest het leven vernieuwd heeft van zeer vele jongeren uit heel de wereld. De vreugde van het feest en de spirituele begeestering van die dagen waren een welsprekend teken van de aanwezigheid van de Geest van Christus. Nu zijn wij op weg naar de internationale bijeenkomst te Madrid in 2011, die deze woorden van de heilige Paulus als thema zal hebben: “in Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof” (Kol. 2, 7). Met het oog op zo een wereldbijeenkomst van jongeren, willen we ons vormen door in het jaar 2009 samen na te denken over de uitspraak van de heilige Paulus: “wij hebben onze hoop gesteld op de levende God” (1 Tim. 4, 10), en in het jaar 2010 over de vraag die de rijke jongeling stelt aan Jezus: “Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” (Mc. 10, 17).

Document

Naam: 'WIJ STELLEN ONZE HOOP OP DE LEVENDE GOD’ (TIM. 4, 10)
24e Wereldjongerendag
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Christi Sorores
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam