• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
 1. Men moet alle gelovigen, geestelijken, leken en kloosterlingen, aansporen de migranten hartelijk te ontvangen en te trachten hen te helpen bij de grote moeilijkheden die zij in het begin ondervinden.
 2. Ook de andere christenen die niet in volledige communio zijn met de Katholieke Kerk en geen hulp kunnen zoeken bij de bedienaren van hun eigen Kerk of gemeenschap dienen zij even bereidwillig te helpen. Op gelijke wijze mogen zij geen hulp weigeren aan niet-christelijke immigranten. Wat de deelname aan gewijde zaken moeten zij zich houden aan de richtlijnen die staan in het decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
  Unitatis Redintegratio
  Over de oecumene
  (21 november 1964)
  van het Tweede Vaticaans Concilie en in Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
  Oecumenisch Directorium
  Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging (25 maart 1993)
  .
 3. De geestelijke bijstand van alle gelovigen, en dus ook van de migranten die wonen op het grondgebied van een bepaalde parochie, is vooral de taak van de pastoor van die parochie; deze zal eens aan God rekenschap moeten afleggen over de wijze waarop hij zich van zijn opdracht heeft gekweten. De pastoors moeten dus een zo zware verplichting weten te delen met de aalmoezenier of missionaris, wanneer er daar een is.

Document

Naam: DE PASTORALI MIGRATORUM CURA
Instructie over de pastorale zorg voor de migranten
Soort: Congregatie voor de Bisschoppen
Auteur: Carlo Kardinaal Confalonieri
Datum: 22 augustus 1969
Copyrights: © 2004, Bisschoppelijke Commissie Cura Migratorum, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst S.J.
Notenapparaat moet nog verder bijgewerkt worden
Bewerkt: 18 januari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam