• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DOOPSEL IS DE BRUG VAN EN NAAR GOD - OP HET FEEST VAN HET DOOPSEL VAN DE HEER
(voorlopig alleen de samenvatting)

Samenvatting
Paus Benedictus XVI heeft zondag 11 januari op het feest van de Doop van de Heer 13 kinderen gedoopt in de Sixtijnse kapel. Daarmee zet Benedictus XVI de traditie van Paus Johannes Paulus II voort door enige kinderen van werknemers van het Vaticaan het Doopsacrament toe te dienen.

De Heilige Vader riep in herinnering dat deze zondag het einde is van de Kersttijd en "dat het feest van de Doop van de Heer ons introduceert, om het zo te zeggen, in het dagelijks leven van de persoonlijke realtie met Hem. In feite, door de onderdompeling in het water van de Jordaan heeft Jezus zich verenigt met ons."

Hij zei dat het Doopsel lijkt op "de brug die God gebouwd heeft tussen Hem en ons, de weg waarlangs Hij bereikbaar is voor ons (...) de deur naar de hoop en tegelijkertijd, het teken die aangeeft welke weg wij moeten volgen op een actieve en blijde wijze om Hem te ontmoeten en de liefde van Hem te voelen."

Van het moment van de doop van de Heer en het zich openen van de hemel op dat moment "kunnen we vertrouwen op ieder nieuw leven dat opbloeit in de handen van God, Die sterker is dan de donkere krachten van de duivel", vervolgde de Paus.

Hij zei dat als we dit doen "herstellen we datgene van God dat van Hem voortgekomen is."

In zijn homilie ging de Paus voorts in op de verantwoordelijkheid van de ouders bij de opvoedingsvraagstukken: "Het kind is geen eigendom van de ouders, maar ze zijn hen door God aan hun verantwoordelijkheid gegeven worden, vrij en steeds weer opnieuw, opdat zij de kinderen helpen tot werkelijke vrije kinderen van God te worden." De ouders moeten zich dit bewustzijn en ook steeds meer zich eigen maken en daarin de goede balans zien te vinden: "... tussen de mening om over de eigen kinderen te kunnen beschikken als een zouden ze hun privébezit zijn en ze naar eigen goeddunken en wensen te vormen en een libertinistische houding, die zich daardoor laat zien, dat men de kinderen aan zichzelf overlaten in het groot worden en waarbij hen iedere wens en vraag laat bevestigen in de mening, dat dit een juiste manier is om hun persoonlijkheid te laten groeien."

Kernpunt van de opvoeding is het, de kinderen te begeleiden in het geloof in God. God te erkennen in de houding van het "kind-zijn-van" moet het doel zijn. Als de Kerk daarom dus kleine kinderen al doopt,... : "dat doet ze hen daarmee geen geweld aan, maar ze schenkt de kinderen de rijkdom van het goddelijk leven, waarin de ware vrijheid wortelt, die aan kinderen van God eigen is. Een vrijheid die in de loop van de jaren van de opvoeding gevormd wordt en rijpen moet, opdat de mens in staat wordt om verantwoordelijk persoonlijke beslissingen te nemen."

Zoals in voorgaande jaren gebruikelijk celebreerde de Paus de H. Mis "ad Dominum" aan het hoogaltaar van de Sixtijnse kapel. Deze traditionele richting bij de celebratie past beter bij de architectuur van de kapel, aldus de ceremoniemeester mgr. Guido Marini, tegenover journalisten.


Document

Naam: DOOPSEL IS DE BRUG VAN EN NAAR GOD - OP HET FEEST VAN HET DOOPSEL VAN DE HEER
(voorlopig alleen de samenvatting)
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 januari 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 26 maart 2015

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam