• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De gezinnen hebben het recht om van de kant van de publieke overheden te kunnen rekenen op een adequate gezinspolitiek met uitsluiting van elke discriminatie op juridisch, economisch, sociaal en fiscaal gebied. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 10.19 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 45 Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948). 16, 3 en 22 Verenigde Naties, Internationale overeenkomst over de economische, sociale en culturele rechten (16 dec 1966). 10,1

  1. De gezinnen hebben het recht op economische omstandigheden die hun een levensstandaard verzekeren die overeenstemt met hun waardigheid en hun volledige ontplooiing. Zij mogen niet belemmerd worden in het verwerven en bezitten van privé-goederen die een stabiel gezinsleven ten goede komen; de wetten met betrekking tot erving en overdracht van eigendom moeten de behoeften en rechten van de leden van het gezin eerbiedigen. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 51-121 H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 10 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 45 Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948). 22 en 25 Verenigde Naties, Internationale overeenkomst over de economische, sociale en culturele rechten (16 dec 1966). 7, 1, II
  2. De gezinnen hebben recht op maatregelen op sociaal gebied die rekening houden met hun behoeften, in het bijzonder bij het voortijdig overlijden van een van beide ouders, in geval een van de echtgenoten door de ander in de steek gelaten wordt, bij een ongeluk, bij ziekte of invaliditeit, bij werkloosheid, of ook wanneer het gezin bijkomende lasten te dragen heeft die verbonden zijn met ouderdom, lichamelijke of geestelijke handicaps, of de opvoeding van de kinderen. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 45-46 Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948). 25,1 Verenigde Naties, Internationale overeenkomst over de economische, sociale en culturele rechten (16 dec 1966). 9, 10,1 en 10,2
  3. De oudere personen hebben het recht om in eigen gezin of, als dat onmogelijk is, in aangepaste instellingen een kader aan te treffen waarin zij hun oude dag in sereniteit kunnen doorbrengen, met bezigheden die met hun leeftijd te verenigen zijn en die het hun mogelijk maken aan het sociale leven deel te nemen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 52 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 27
  4. Met de rechten en de behoeften van het gezin, en in het bijzonder met de waarde van de gezinseenheid, moet rekening gehouden worden bij de strafwetgeving en de daarop betrokken politiek, zodat een gedetineerde in contact kan blijven met zijn gezin, en het gezin voor de duur van de hechtenis een passende ondersteuning ontvangt.

Document

Naam: HANDVEST VAN DE RECHTEN VAN HET GEZIN
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Heilige Stoel
Datum: 22 oktober 1983
Copyrights: © 1984, Stg. Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam