• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het nu ten einde gaande jaar was rijk aan verwijzingen naar belangwekkende data in de jonge gescheidenis van de Kerk, maar ook rijk aan gebeurtenissen, die markeringen betekenen voor onze verdere weg in de toekomst. Vijftig jaar geleden is Paus Pius XII gestorven, 50 jaar geleden werd Johannes XXIII tot Paus gekozen. Het is nu veertig jaar geleden sinds de publicatie van de Encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
en dertig jaar sinds het sterven van zijn auteur, Paus Paulus VI. De boodschap van deze gebeurtenissen werd op diverse manieren herdacht in het afgelopen jaar, zodat ik ze nu niet opnieuw hoef te becommentariëren. Maar de horizon van het herdenken reikt echter over de gebeurtenissen van de vorige eeuw heen verder terug en wijst ons zelfs naar voren. Op de Paus Benedictus XVI - Homilie
Paulus wil tot ons vandaag spreken
Eerste Vespers op het Hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus, bij gelegenheid van de opening van het Paulusjaar, met aanwezigheid van de Oecumenische Patriarch van Constantinopel Bartholomeus I - Pauselijke Basiliek Sint-Paulus buiten de Muren
(28 juni 2008)
konden we in aanwezigheid van de Oecumenische Patriarch Bartholomeus I van Constantinopel en vertegenwoordigers van vele kerken en kerkelijke gemeenschappen het Paulusjaar openen ter herinnering aan de geboorte van de Apostel van de Volkeren 2000 jaar geleden. Paulus is niet een figuur uit het verleden. Door zijn brieven spreekt hij tot ons. En wie met hem in gesprek komt, wordt door hem doorgeleid naar de gekruisigde en verrezen Christus. Het Paulusjaar is een jaar van pelgrimage, niet alleen als een uiterlijk op weg zijn naar de herinneringsplaatsen van de Apostel, maar ook en vóór alles als een pelgrimage van het hart met Paulus naar Jezus Christus. Uiteindelijk leert Paulus ons ook, dat de Kerk het Lichaam van Christus is, dat Hoofd en Lichaam niet te scheiden zijn en dat er geen liefde tot Christus is zonder dat er liefde is tot Zijn Kerk en haar levende gemeenschap.

Document

Naam: TOT LEDEN VAN DE ROMEINSE CURIE BIJ GELEGENHEID VAN HET UITWISSELEN VAN DE KERSTWENSEN 2008
Sala Clementina (werkvertaling in ontwikkeling)
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 december 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling uit het Duits, alineanummering en -verdeling: Redactie en Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 26 juli 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam