• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als dus de taken en de belangen van de Kerk zo universeel zijn, moeten priesters en gelovigen zich er wel voor hoeden in hun manier van denken en doen te vervallen tot bekrompenheid tot wanbegrip. Onze Encycliek „Paus Pius XII - Encycliek
Mediator Dei et hominum
Over de Heilige Liturgie
(20 november 1947)
" had al bepaalde verkeerde uitspraken recht gezet, die tot strekking hadden om het godsdienstig onderricht en de pastoraal een uitsluitend liturgische richting te geven, of om de liturgische beweging, die men niet begreep, moeilijkheden in de weg te leggen. Feitelijk bestaat er geen enkele objectieve tegenstelling tussen het door de liturgie nagestreefde doel en dat van de andere functies van de Kerk; wat het verschil in mening betreft, dat bestaat werkelijk, maar toch biedt dit geen onoverkomelijke moeilijkheden. Deze beschouwingen zullen voldoende aantonen, hopen Wij, dat de liturgie het werk is van de gehele Kerk, en dat alle gelovigen ze als ledematen van het Mystiek Lichaam moeten beminnen, hoogachten en eraan deelnemen, met begrip evenwel voor het feit, dat de taken van de Kerk zich ver daarbuiten uitstrekken.

Document

Naam: VOUS NOUS AVONS DEMANDé
Tot de Kardinalen, prelaten en priesters, die hebben deelgenomen aan het Internationaal Congres voor pastorale liturgie te Assisi
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 22 september 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief jrg 11 nr 43 p. 1017-1026
Vert.: Katholiek Archief; deelvertalingen uit het Latijn: Dr. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam